dimarts, 24 de juliol de 2012

Comissió d'estudis

A les darreres eleccions als òrgans de participació de la UOC, vaig resultar elegit com a vocal de la Comissió d'Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació. 

L'elecció va ser de forma directa perquè érem menys els que ens presentàvem que els llocs a cobrir. Hauria preferit haver de fer campanya i presentar una proposta de treball que pogués votar qui decidís fer-ho. No va ser així però penso que si em vaig presentar he d'explicar perquè vaig fer-ho i quina crec que serà la meva feina en aquesta comissió els propers dos anys. 

Les tasques que es demanen als representants dels estudiants a les comissions són , sobre el paper o la pantalla, prou exigents: diuen que hem de ser dinamitzadors, interlocutors, corresponsables, representants formals i difusors. L'explicació de cada concepte, a l'apartat de Comissions, dins la pestanya de Comunitat del Campus Virtual. 

Provaré de fer aquestes cinc tasques tant bé com sabré i amb la dedicació que em permetin els estudis, la família i la feina.
Pels que no teniu temps de parar-vos a buscar la pestanya, us transcric el que diu:


QUINES SÓN LES FUNCIONS DELS REPRESENTANTS? 
1. Definició
Ser representant dels estudiants a la UOC implica:
 • Participar activament i implicar-se en la vida comunitària i associativa de la Universitat perquè els interessos i les opinions dels estudiants dels seus estudis no quedin aïllats, sinó que s'associïn amb d'altres (dinamitzador)
 • Fer arribar als màxims responsables dels estudis les opinions, els suggeriments i les inquietuds del col·lectiu dels estudiants pel que fa a les qüestions vinculades al desenvolupament de la docència mitjançant els canals i mecanismes establerts per aquesta finalitat (interlocutor)
 • Col·laborar decididament en ajudar a la Universitat a decidir què cal fer per millorar el seu funcionament (corresponsable)
 • Exercir les funcions que tenen encomanades actuant en representació del col·lectiu dels estudiants dels seus estudis. Substuir-los, en l'exercici dels seus drets, en l'acompliment dels seus deures, fent i actuant en lloc seu (representació formal / delegada)
 • Difondre l'activitat duta a terme en l'exercici de les funcions que tenen encomanades les comissions i ajudar a construir una cultura de participació a la UOC (difusor)
2. Drets i deures
 • Deure d'exercir el càrrec de membre de les comissions amb compliment estricte de la legalitat i d'acord amb aquest reglament.
 • Deure de recollir les propostes que els facin arribar la resta d'estudiants i traslladar-les, si escau, al president de la comissió.
 • Dret de rebre, d'acord amb el que preveuen els articles 6 i 11, la convocatòria de les reunions que contingui l'ordre del dia.
 • Dret de rebre amb prou antelació per a estudiar-la la informació necessària per a poder deliberar i prendre decisions en les reunions de la comissió.
 • Dret d'exercir el dret de vot i formular un vot particular, i també expressar el sentit del vot i els motius que el justifiquen.
 • Dret de formular precs i preguntes.
 • Dret d'obtenir la informació precisa per a acomplir les funcions assignades.
 • Deure de difondre els acords presos en la comissió entre la comunitat universitària.
 • Deure de preservar la confidencialitat de la identitat dels estudiants i de les dades personals que es puguin saber en el si de la comissió.
 • Deure de respectar el -i vetllar pel- compliment de la Carta de compromisos, les normes d'ús dels fòrums i la Normativa de drets i deures dels estudiants. 


Per vehicular aquesta participació he obert, entre altres coses aquest blog. 


Em podeu deixar comentaris als posts. O em podeu escriure als correus electrònics següents:

jbartomeu (cargolina) uoc.edu

bartomeu.gali (cargolina) gmail.com 


La meva idea és obrir etiquetes temàtiques. Algunes seran específicament d'assignatures. Altres seran de temes generals. I algunes seran específicament de temàtica de comissió. Espero que aquest espai us serà útil.
Tota la informació sobre les comissions d'estudis, si esteu matriculats a la UOC la trobareu al Campus Virtual: Inici>Comunitat>Comissions.

divendres, 20 de juliol de 2012

Cerca i recuperació

Cercar i recuperar... 

Els que treballem, o els que disfrutem, amb tot allò que podem trobar a la xarxa patim el mateix problema que ha patit qualsevol persona interessada en qualsevol tema si no és que es tracta d'una persona obsessivament o tècnicament organitzada: saps que vas trobar una informació però no saps on la vas guardar. Com la trobes?

Aquesta situació a nivell personal pot ser molesta. Si estàs molt interessat en allò que estàs buscant i que saps que tens però no saps a on... pot significar una pèrdua de temps considerable i una frustració important si acabes no trobant-ho. Però a nivell professional pot tenir conseqüències més greus perquè pots perjudicar la feina d'altres persones i posar en dubte la teva professionalitat.

Sóc poc organitzat a casa, amb les meves coses. Sóc d'aquells que tenen la sensació que "tenen el seu ordre dins el seu desordre". I que acabo trobant el que busco.

El que és cert és que les coses es poden fer amb tècnica o sense. Amb mètode o sense. Amb eines o sense.

I si el resultat que busquem és poder recuperar informació quan la necessitem ens cal una mica de tècnica, una mica de mètode i saber usar algunes eines.

M'ha agradat l'assignatura de Cerca i recuperació d'informació perquè ha parlat de les tres coses.


(continuarà...)

dijous, 12 de juliol de 2012

Justificació

Woman using computer Free Photo
Aquest blog ha nascut directament de la idea de crear un espai d'intercanvi d'opinió amb els companys d'estudis del Grau d'Informació i Documentació de la UOC. És obert, evidentment, a qualsevol persona que hi vingui a parar cercant informació d'algun dels temes que hi tocarem i que hi vulgui dir la seva.

En algun moment durant el semestre passat vaig pensar a crear-me un blog només per a mi, privat, no indexable i no visible a lectors no convidats. La primera idea era disposar d'un espai on endreçar aquells enllaços que durant els estudis em semblessin especialment interessants i/o útils.

Després vaig pensar que si el blog era útil per mi, podia ser-ho també per altres persones. Així que finalment ha decidit lligar les dues idees: anar fent una crònica periòdica, del que vaig trobant d'interessant a les diferents assignatures i alhora obrir un espai d'intercanvi d'opinió.

Podeu deixar els vostres missatges en forma de comentaris o bé escriure'm o localitzar-me al campus o a les xarxes socials.
Autor de la fotografia: Ariel da Silva Parreira.
Obtinguda a stockvault.net, repositori d'imatges lliures de drets d'autor. 


diumenge, 8 de juliol de 2012

Documentaquè?

Quan parlo amb algun company de feina i comento que estic estudiant a la UOC invariablement pregunten de què estic matriculat. I quan dic que faig el grau de Documentació i Informació immediatament surt la pregunta: documentaquè? i això perquè serveix?

Vaig venir a matricular-me d'aquest grau quasi per casualitat. Després d'iniciar diverses carreres i no sentir-m'hi a gust, vaig triar Documentació i Informació perquè a la meva feina actual em van encomanar la gestió documental de l'entitat. Des de la creació de les plantilles dels documents d'ús intern i extern fins al modelatge de procediments administratius amb un aplicatiu, ABSIS, que ha de permetre minimitzar els errors en els procediments i, alhora, accedir de manera ràpida i fiable a la informació. Com que la nostra és una entitat "petita", fa uns mesos em van afegir una nova tasca: tenir cura de l'organització de l'arxiu de l'entitat. Amb això es tancava tot el cercle vital dels nostres documents: la creació, la vida i la mort o la pervivència dels nostres papers.

Tenia la feina però no tenia titulació ni, principalment, coneixements tècnics. I va ser una sorpresa -molt agradable per mi- adonar-me'n que totes les assignatures que anava cursant tenien una aplicació immediata en el dia a dia. 

He de dir que em facilita molt la feina diària treballar al costat d'un documentalista professional extern a l'entitat amb qui des del primer moment es va establir una molt bona relació professional. Tinc la sort, doncs, de comptar amb els coneixements teòrics i amb els coneixements pràctics que em regala l'experiència del meu company.


Però què és un documentalista

Hi ha la definició i/o descripció que en dóna la wikipedia i que he enllaçat abans. Però per mi és alguna cosa més. 

Penso que en aquest món que ens ha tocat viure, el creixement del volum d'informació és exponencial i accelerat. I la vida dels humans és la que és i té el temps que té...

Trobo que els documentalistes tenen -tenim?- encomanada una feina que no ens acabarem: fer fàcil l'accés a la informació necessària a les persones que no tenen mitjans o possibilitats d'accedir-hi. I encara més. Ajudar les persones a saber trobar per elles mateixes la informació que necessiten.

La nostra és una disciplina interdisciplinar. Té eines i té mètode. I intervé en totes les facetes del coneixement. Com ser un especialista d'allò més general? Això, suposo, ho haurem d'anar triant. Imagino que cada un, en les seves circumstàncies, haurà de decidir a què dedica més temps i esforços. Però penso que tots tindrem en comú la idea primera: fer més fàcil l'accés a la informació.