dilluns, 13 d’agost de 2012

Teories

Teories de la comunicació i la informació és una assignatura introductòria. Dóna una visió àmplia de les teories i dels estudis que s'han fet i es fan en el marc de les ciències de la comunicació.

Defineix l'objecte d'estudi, tracta de l'evolució històrica de la recerca en comunicació, explica com la ciència delimita camps d'estudi i mostra alguns dels mètodes d'investigació que s'utilitzen.

És una assignatura que em va semblar difícil, d'entrada, perquè exposa línies d'investigació sovint oposades. En canvi, després em va donar molts elements per pensar i molta informació útil perquè sovint des de la paradoxal multivisió o la disparitat de criteris, acabes arribant a entendre que la comunicació humana és clara i senzilla però que es pot analitzar des de múltiples punts de vista.

Es poden diferenciar les teories de la comunicació de les teories del coneixement?

Què comuniquem si no és alguna mena de coneixement? Potser en alguns casos el que comuniquem és la resposta a la manca de coneixement.

Un dels aspectes més interessants de l'assignatura és, em sembla, la possibilitat d'entendre que si bé els mitjans de comunicació no són del tot infal·libles en aconseguir fer-nos pensar d'una manera determinada, sí que tenen a les seves mans fer que la població parli d'unes coses i no d'unes altres.

Fins fa pocs mesos, poca gent havia sentit a parlar de la "prima de risc" i ara entres a qualsevol mercat o a una cafeteria i sentiràs converses que diries pròpies d'economistes d'alt nivell.

Coses de la comunicació...